Základní informace

Kontaktní adresa:   B.Nikodéma  4477/13 , 708 00, Ostrava – Poruba

Prezident klubu:

Telefon:  604819292
Jméno:  Pavel Bednář
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz

DRUŽSTVA ,TRENÉŘI,ASISTENTI :

PŘÍPRAVKA: Ing. Renata Žáčková, Radka Keberle
Tel.: 603561616
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz

ELÉVI: Pavel Bednář, Pavel Hikl
Tel.: 604 819 292
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz,pavel.bednar@tiscali.cz

MLADŠÍ ŽÁCI: Ing.Miroslav Keberle, David Kučera
Tel.: 737354167
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz

STARŠÍ ŽÁCI: Martin Komárek, Jakub Jagusztyn
Tel.: 730907613
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz,

DOROSTENCI: Radim Lipták
Tel.: 720181425
E-mail: tigersporuba@tiscali.cz,

MUŽI : Dušan Vlček
Tel.: 608310908
E- mail: tigersporuba@tiscali.cz,